Davki in ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ)

Categories: DAVKI|Tags: , |

V članku prikazujemo stališča DURS-a v zvezi z davki in ZUJF. Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na nepremično premoženje večje vrednosti (3. 8. 2012) Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (3. 8. 2012) Preglednica davkov po ZUJF