Kreditna (zaupanjska) sposobnost

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , |

kreditna sposobnost