DOSEDANJA REVIZIJSKA PRAKSA RAČUNSKEGA SODIŠČA RS PRI NADZORU POLICIJE

Avtor:

Dr. Bojan Tičar in Jona Koren Fric

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo