Začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Vprašanja in odgovori