Poslovni, finančni in celotni vzvod – pojem

Categories: ANALIZA, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO|Tags: , , , , , |

Poslovni, finančni in celotni vzvod Pogosto vprašanje je, kako je poslovna priložnost občutljiva na spremembe obsega prihodkov, obresti za angažirana sredstva. Odgovor dobimo s pomočjo vzvodov. Ločimo: poslovni, finančni in celotni vzvod. Najpomembnejši je celotni vzvod, ki je odvisen od obsega fiksnih stroškov in obsega obresti. Več kot ima poslovna priložnost angažiranih stalnih sredstev in več kot ima sposojenih tujih sredstev, večji je vzvod ter obratno. Zato je povsem normalno, da skušamo poslovne priložnosti, ki potrebujejo veliko stalnih sredstev, ki vplivajo na velik obseg fiksnih stroškov, financirati s kakovostnimi, po možnostmi z lastnimi viri financiranja in na ta način izboljšujemo skupni vzvod.