Čista sedanja vrednost meglene prihodnosti

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , |

Znano je, da za odločitve o investicijah niso zadostni samo izračuni na podlagi predvidenih denarnih tokov. Rezultati teh metod so občutljivi na uporabljene napovedi in samo stopnjo zaupanja v te napovedi. Zato moramo predpostavke preveriti in obravnavati odločitev v kontekstu strategije podjetja. V članku obravnavamo težave pri pripravi informacij za odločitve o investicijah in prikazujemo orodja s področja teorije omejitev, ki omogočajo odločevalcem in pripravljavcem informacij lažjo medsebojno komunikacijo strategije in njenih predpostavk. Več o tem preberite v spodnjem prispevku. Čista sedanja vrednost