Preoblikovanje prvin poslovnega procesa v učinke

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , |

0_3_5 PREOBLIKOVANJE PRVIN POSLOVNEGA PROCESA V UČINKE