Obveznost plačevanja s transakcijskim računom za tuje pravne osebe

Categories: DAVKI, POSTOPEK|Tags: , , |

Ali velja obveznost plačevanja s transakcijskim računom tudi za tuje pravne osebe? Glede na teritorialno veljavnost ZDavP (in na njegovi osnovi sprejetega pravilnika), so na območju Republike Slovenije tudi tuji poslovni subjekti dolžni izvesti plačilo na transakcijski račun oziroma opraviti plačilo s plačilno kartico. Če je plačilo izvedeno v nasprotju s pravilnikom in ZDavP, je v prekršku oseba, ki bi plačilo morala izvesti na transakcijski račun, torej plačnik. Glej stališče DURS. Drugi primeri plačevanja z gotovino so obravnavani v članku plačevanje z gotovino.