Pripoznavanje prihodka od omrežnin

Categories: PRIPOZNAVANJE, RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI ODHODKI, SRS 18 - Prihodki|Tags: , , |

Prikazujemo stališče o izkazovanju prihodka iz naslova omrežnin. Izkazovanje prihodka iz naslova omrežnin