točka preloma

Poslovni vzvod

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, orodja analize|Tags: , , , , , , , , |

Poslovni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev poslovnega vzvoda in razlika med obema. Podrobneje so obravnavane možnosti ocen točke preloma in stopnje poslovnega vzvoda ter njihova povezava z razmerjem med stalnimi in spremenljivimi stroški in dobičkom pred odbitkom obresti in davkov – EBIT ter z denarnim tokom iz poslovanja. V okviru praktičnega vidika so obravnavani problemi prilagajanja računovodskih kategorij za potrebe analiziranja poslovnega vzvoda in oblikovanja ustreznih informacij. Posebej so prikazane tudi možnosti uporabe poslovnega vzvoda in njegove omejitve. Poslovni vzvod - revija

Celotni vzvod

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, orodja analize, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , |

Celotni vzvod je obravnavan s teoretičnega in praktičnega vidika. V okviru teoretičnega vidika je prikazana statična in dinamična opredelitev celotnega vzvoda. Obravnavani so kazalniki celotnega vzvoda, njegovo merjenje in njegov vpliv na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Računsko in grafično je prikazana povezanost celotnega vzvoda s poslovnim in finančnim vzvodom. Posebej je obravnavan vpliv celotnega vzvoda na denarni tok, posebej pa vpliv na tveganje v poslovanju podjetja. Prikazan je celovit pogled na poslovni, finančni in celotni vzvod.   Več v članku:  Celotni vzvod - revija

Točka preloma – pojem

Categories: ANALIZA, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO|Tags: , |

Točka preloma Investitorje običajno zanima, pri kakšnem obsegu prodaje bi bil dobiček enak »0« (to je točka, na kateri so prihodki enaki celotnim stroškom (uporablja se tudi izraz skupni stroški)). Ta točka je točka preloma. Po tej točki začne podjetje ustvarjati dobiček. Pri njenem izračunu je treba paziti, saj v izračun niso vključene obresti in davki. Po doseganju točke preloma podjetje posluje z dobičkom (D), pred njo pa ustvarja izgubo (I). Podrobneje je točka preloma obravnavana v drugih člankih.