Stroškovni nosilci

Categories: ORGANIZIRANJE, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: |

Stroškovni nosilci dr. Branko Mayr Stroški po izvirnih vrstah se razporejajo po stroškovnih nosilcih, s katerimi se poslovni subjekt pojavlja na trgu. Ti so lahko začasni ali končni. Število stroškovnih nosilcev mora poslovni subjekt prilagoditi glede na to, ali se ukvarja z množinsko oziroma procesno dejavnostjo ali, nasprotno, z nizno (serijsko) oziroma posamično dejavnostjo po naročilih. Da se olajšata načrtovanje in kasnejše proučevanje stroškov po izvirnih vrstah, lahko poslovni subjekt sklene, da jih bo, potem ko so razporejeni po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, razčlenil še na njihov stalni in spremenljivi del. Pri oblikovanju stroškovnih nosilcev je treba upoštevati zahteve, ki se pojavljajo pri ugotavljanju poslovnega izida po področnih in območnih odsekih.