Lastnosti stalnih, spremenljivih in celotnih stroškov v masi

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , |

Lastnosti stalnih-spremenljivi-celotnih stroskov v masi