SRS

Knjigovodenje projektov

Categories: DEJAVNOST, JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, NAČRTOVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZVRŠČANJE|Tags: , , , , , , , |

Pogosto se pri evidentiranju projektov (evropski projekti, razvojni projekti itd.) srečujemo s problemom strokovno utemeljenega evidentiranja, to je evidentiranja, ki bo zadostilo poročevalskim zahtevam in pravilom ločenega evidentiranja stroškov po dejavnostih. V sestavku predstvaljamo nekaj izhodišče takega evidentiranja. Možni strokovno utemeljeni način spremljanja projektov obravnavajo:Navodila za upravičence razvojnih centrov slovenskega gospodarstva V zvezi s spremljanjem projektov je pomembno ločeno evidentiranje dejavnosti. O tem lahko preberete več v članku, ki obravnava ločeno evidenitranje dejavnosti.  

Uvod v SRS in pojasnila

Categories: 0 Uvod v SRS, SRS|Tags: |

04 SRS uvod   Pojasnilo 1 – Sprememba predstavitvene valute (Ur. l. RS, št. 70/2006; 6. 7. 2006) Pojasnilo 2 – Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2007) Pojasnilo 3 – Primerjalni podatki za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006) Pojasnilo 4 – Bistvenost (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006) Pojasnilo 5 – Deli opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)

Slovenski računovodski standardi (SRS) – neuradno prečiščeno besedilo

Categories: PREDPISI (nekateri), SRS|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Prikazujemo neuradno prečiščeno besecilo SRS 2010. SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO Posamezni SRS so: 02 SRS kazalo 04 SRS uvod SRS 1 2006 SRS 2 2006 SRS 3 2006 SRS 4 2006 SRS 5 2006 SRS 6 2006 SRS 7 2006 SRS 8 2006 SRS 9 2006 SRS 10 2006 SRS 11 2006 SRS 12 2006 SRS 13 2006 SRS 14 2006 SRS 15 2006 SRS 16 2006 SRS 17 2006 SRS 18 2006 SRS 19 2006 SRS 20 2006 SRS 21 2012 SRS 22 2012 SRS 23 2006 SRS 24 2006 SRS 25 2006 SRS 26 2006 SRS 27 2010 SRS 28 2006 SRS 29 2006 SRS 30 2006 SRS 33 2007 SRS 34 2008 SRS 35 2006 SRS 36 2006 SRS 37 2006 SRS 38 2006 SRS 39 2006 SRS 40 2012