SRS 19 – Vrste poslovnega izida in denarnega izida in pojasnilo k standardu

Categories: SRS, SRS 19 - Vrste poslovnega izida in denarnega toka|Tags: , , , , |

SRS 19 2006 - vrste poslovnega izida in denarnega izida Pojasnilo 1 – Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek (Ur. l. RS, št. 9/2006; 27. 1. 2006)