SRS 10 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Categories: SRS, SRS 10 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE|Tags: , , |

SRS 10 2006 - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) (Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007)REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE