Zgled opredelitve stalnih, spremenljivih in polspremenljivih stroškov

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , |

Zgled opredelitve stalnih-spremnljivih-polspremenljivih stroskov