Vrste kontov glede na sposobnost razčlenjevanja njihovih prometov oziroma stanj

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Vprašanja in odgovori