Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Spremembe dolgov

Categories: MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Dolgovi se spreminjajo za znesek, o katerem obstaja sporazum z upniki. Kasnejša spremembe dolgov (razen za kredite, predujme, varščine ali opravljena plačila ali drugačne poravnave) skladno s sporazumom z upniki obremenjuje ustrezne kategorije stroškov, odhodkov ali prihodkov.