Kontni okvir in kontni načrt podjetja

Categories: KNJIGOVODSTVO, KONTNI OKVIR, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , |

Gospodarske kategorije, ki se spremljajo v finančnem in stroškovnem računovodstvu, se urejajo po kontih. Kontni načrt se lahko nanaša na glavno knjigo ali pomožno poslovno knjigo, uporablja pa se ne samo pri knjigovodenju, temveč tudi pri računovodskem predračunavanju, računovodskem nadziranju in računovodskem proučevanju. Članek pa obravnava še številne druge informacije.