Bilančni dobiček

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, NAČRTOVANJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , |

2_1_1 BILANČNI DOBIČEK OPREDELITEV AKP