Vrste kontov glede na samostojnost

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, SPLOŠNO|Tags: , |

Vrste kontov glede na samostojnost Dr. Branko Mayr   Samostojni konti: ti konti samostojno prikazujejo posamezno ekonomsko kategorijo. Ta je razvidna iz debetnega ali kreditnega stanja konta (glede na vrsto konta). Konti popravkov vrednosti: na kontih popravka vrednosti se prikazuje popravek, ki se nanaša na kakšen konto stanja. Z informativnega vidika je treba obravnavati konto stanja in konto popravka vrednosti, ki se nanj nanaša kot celoto. Prehodni konti: konti, na katerih se začasno izkazujejo podatki o kakem poslovnem dogodku, ker v trenutku njegovega nastanka ni zadostnih podatkov za dokončno knjiženje na ustreznem kontu.