REK

REK obrazci

Categories: DAVKI, VPRAŠANJA - ODGOVORI|Tags: , , , , |

S 1. 1. 2014 veljajo spremembe pri poročanju o izplačilih različnih vrst dohodkov. V članku prikazujemo stališče DURS o poročanju z različnimi REK obrazci. Pravila so dostopna na posameznih povezavah ali na spodnjem naslovu: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/novosti_v_zvezi_s_predlaganjem_rek_obrazcev/ *** Tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki Glede na spremembe REK obrazcev so dopolnjena tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki, ki so objavljena na eDavkih. *** Ključna pravila so obravnavana na naslednjih povezavah: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (24. 12. 2013) Seznam vrst dohodkov na REK obrazcih (19. 12. 2013) Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev) Najpogostejša vprašanja v zvezi s predlaganjem REK obrazcev po 1. 1. 2014   Na gornjem naslovu so do dneva tega članka objavljeni naslednji odgovori na postavljena vprašanja:   DODATNI PODATKI O IZPLAČANIH DOHODKIH 1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure? Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. 2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure? V polju B01 se poroča o dejanskih urah. 3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)? Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade. 4. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme