Linearni pristop ugotavljanja lastnosti posameznih stroškov

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , |

Linearni pristop ugotavljanja lastnosti posameznih stroškov