DDV – Trgovina in montaža

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , , |

V nadaljevanju vam pošiljam vprašanje iz področja DDV: Trgovina na drobno prodaja končnim kupcem in potrošnikom. Če trgovina proda končnim kupcem na primer toplotno črpalko, jim mora zaračunavati prodajno vrednost + 20-odstotni ddv. Trgovina je tako nekonkurenčna inštalaterjem, ki zaradi montaže (vključno z dobavo) toplotne črpalke zaračunavajo 8,5 %. V trgovini so se odločili, da bodo začeli ponujati prodajo toplotnih črpalk vključno z montažo. Za montažo bodo najeli inštalaterja, ki jim bo za montažo izdal račun po 76.a členu, sami pa bodo izdali račun končnemu kupcu za dobavo in montažo toplotne črpalke po 8,5-odstotnem DDV. Če lahko takšen sistem uporabijo pri prodaji toplotnih črpalk, ali ga lahko uporabijo tudi pri prodaji ostalega inštalaterskega materiala - trgovina bi na primer prevzela dobavo in montažo vodovodne napeljave v stanovanjski hiši xxx? Ali bi trgovina lahko ponujala montažo in dobavo toplotnih črpalk? Ali bi morala imeti registrirano gradbeništvo? ODGOVOR Kar ste zapisali v vašem vprašanju, po mojem mnenju drži. Vendar je treba vedeti, da boste v vaši družbi odslej imeli najmanj dvoje vrst dejavnosti: - trgovinsko dejavnost, v kateri boste končnim potrošnikom ali davčnim zavezancem prodajali toplotne črpalke in/ali drugi inštalaterski material, ter - dejavnost montaže in inštalacije (opravljali boste dejavnost gradbeništva). Za potrebe gradbene dejavnosti boste iz svoje trgovinske zaloge izvzeli potreben material (ali ga nabavljali tudi drugje) in to tudi ustrezno računovodsko evidentirali. Predlagam vam, da dopolnite vašo registracijo z gradbeno dejavnostjo. Navedli ste, da boste za dejavnost inštaliranja toplotne črpalke najeli zunanjega izvajalca, ki vam bo izdal račun po 76.a členu ZDDV-1. Inštaliranje toplotnih črpalk spada v razred 43.22 iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav. Pravilno je, da vam podizvajalec izda račun v skladu s 76.a členom ZDDV-1. Predvidevamo seveda,