razporejanje stroškov amortizacija na stroškovna mesta in stroškovne nosilce