SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah pravnih osebah zasebnega prava

Avtor:

URADNA OBJAVA

Revija: PREDPISI