Računovodsko predračunavanje

Categories: NAČRTOVANJE|Tags: , |

Računovodsko predračunavanje Dr. Branko Mayr   Računovodsko predračunavanje je usmerjeno naprej, v prihodnost. Računovodsko predračunavanje kot temeljni sestavni del računovodstva se ukvarja z vrednostnimi izrazi predvidenih poslovnih dogodkov, procesov in stanj.