MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Categories: MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja|Tags: , |

Cilj tega MSRP je zagotoviti, da prvi računovodski izkazi podjetja v skladu z MSRP in njegova medletna računovodska poročila za del obdobja, ki ga zajemajo ti računovodski izkazi, vsebujejo visoko kakovostne informacije, ki: (a) so za uporabnike pregledne in primerljive za vsa predstavljena obdobja; (b) zagotavljajo ustrezno izhodišče za računovodstvo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP); in (c) jih je mogoče pripraviti s stroški, ki ne presegajo koristi.   Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl (Pri pregledu priloženega tekasta si lahko pomagate z vgrajenim brskalnikom). Pri branju upoštevajte tudi vsa na standard nanašajoča se pojasnila OPMSRP in SOP. Pomagate si lahko z iskalniki po pojmih, ki so vrgajeni v to revijo. *** Spremembe MSRP 1 obravnavajo posojila, prejeta od države, po obrestni meri, ki je nižja od tržne. Z Uredbo komisije številka 183/2013 je Komisija sprejela spremembe MSRP z dne 13.3.2012. »Spremembe MSRP 1 obravnavajo posojila, prejeta od države, po obrestni meri, ki je nižja od tržne, cilj sprememb pa je podjetja, ki prvikrat uporabljajo MSRP, oprostiti polne uporabe za nazaj pri prehodu na MSRP«, je v uvodnih določbah predstavila komisija. Spremembe MSRP 1 se sklicujejo na nekatere določbe MSRP 9, ki se trenutno ne more uporabljati, ker ga Unija še ni sprejela. Zato pomeni vsako sklicevanje na MSRP v tej uredbi smiselno sklicevanje  na MRS 39 (Odbor za mednarodne računovodske standarde načrtuje dokončanje nadomestitve  MRRS 19 z novim MSRP 9 leta 2015). Komisija z Uredbo spreminja mednarodne standarde in pojasnila, ki so obstajali 15.10.2008. Uredba z začetkom veljavnosti 8.3.2013 se začnejo podjetja uporabljati najkasneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se prične 1. januarja 2013 ali kasneje. Vir: Uradni list Evropske unije **** 27, marca