PRILAGAJANJE RAČUNOVODSKIH POROČIL Z NAMENOM DOSEGANJA POSLOVNIH CILJEV (GOLJUFIVO POROČANJE IN KREATIVNO RAČUNOVODSTVO) (ADJUSTING FINANCIAL REPORTS IN ORDER TO ACHIEVE BUSINESS GOALS (FRAUDULENT REPORTING AND CREATIVE ACCOUNTING)

Avtor:

mag. Darinka Kamenšek

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo