DELO IN DRUŽBENA DELITEV DELA (LABOR AND SOCIAL DIVISON OF LABOR)

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo