Potreben obseg kapitala, kapitalska neustreznost in njene posledice (prisilna poravnava, stečaj)

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Potreben obseg kapitala