Pravilnik o enotnem kontnem načrtu (EKN)

Categories: ENOTNI KONTNI NAČRT (EKN), KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO|Tags: , |

V članku prikazujemo pravilnik o enotnem kontnem načrtu (EKN). Pravilnik zakonsko temelji na Zakonu o računovodsotvu. Pravilnik-o-EKN_npb2010