Prodaja učinkov in izid iz poslovanja

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, POJMI, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO, RAZKRITJA, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , , , , , |

0_3_6 PRODAJA UČINKOV IN IZID IZ POSLOVANJA