Zasnova celovitega pristopa k oblikovanju in pojasnjevanju kazalnikov

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2011-3 Poslovodno racunovodstvo