IZVEDENCI KOT POMOČNIKI SODIŠČA (COURT OF JUSTICE EXPERTS AS COURT ASSISTANTS)

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2020-3 in 4 Poslovodno racunovodstvo