SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva

Categories: SRS, SRS, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva|Tags: , , |

SRS 1 2006 SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva   Pojasnilo 1 – Najemi ter amortiziranje zemljišč in zgradb (Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)