plačevanje v gotovini

Plačevanje obveznosti z gotovino v tujini

Categories: DAVKI, POSTOPEK|Tags: , , |

Ali velja obveznost iz drugega in tretjega odstavka 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11, 24/12, 32/12-ZDavP-2E, 19/13)  tudi za plačevanje obveznosti v tujini? Glede na teritorialno veljavnost ZDavP-2 (in na njegovi podlagi sprejetega pravilnika) velja obveznost nakazovanja na transakcijske račune za plačila, opravljena na ozemlju Republike Slovenije. Če poslovni subjekt opravi nakup storitev ali blaga izven ozemlja Republike Slovenije, je glede načina plačevanja vezan na pravila države, v kateri izvede transakcijo. Navedeno pomeni tudi, da se delavcu, ki se ga pošlje na delo v tujino, in se pričakuje, da bo moral tam plačati določeno blago ali storitve za svoje podjetje v gotovini, lahko izroči gotovina, s katero bo delavec plačeval obveznosti v tej državi, v skladu z njeno zakonodajo oziroma v skladu s poslovnimi običaji, ki se uporabljajo v tej državi. Plačila delavcem, ki so napoteni na delo v tujino, in imajo naravo npr. dohodkov iz delovnega razmerja, pa morajo biti izvedena na njihov transakcijski račun. Glej stališče DURS. Drugi odgovori na vprašanja povezana s plačilom z gotovino so na tej povezavi.

Plačevanje v gotovini, če je transakcijski račun blokiran

Categories: DAVKI, POSTOPEK|Tags: , |

Ali je to, da ima prejemnik plačila blokirane račune, opravičljiv razlog, da se plačilo opravi z gotovino? Ne. Namen spremembe pravilnika je tudi ta, da se plačila izvajajo tudi na blokirane račune in so na ta način poplačani tudi upnikovi upniki glede na vrstni red blokade. Glej stališče DURS. Drugi primeri plačevanja z gotovino so obravnavani v članku plačevanje z gotovino.