Osnovna pravila evidentiranja na kontih

Categories: KNJIGOVODSTVO, POJMI, SPLOŠNO|Tags: , |

Osnovna pravila evidentiranja na kontih Dr. Branko Mayr   V osnovi ločimo: enostavne knjižbe -  knjižba na en konto ima protiutež samo na enem protikontu; sestavljene knjižbe -  knjižba na en konto ima protiutež na več protikontih. Zaradi preglednosti smo ključne oblike knjiženj prikazali v obliki »T« konta. Prikazujemo jih v ločenih člankih: KNJIŽENJE NA KONTIH SREDSTEV KNJIŽENJE NA KONTIH ODHODKOV KNJIŽENJE NA KONTIH PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKOV KNJIŽENJE NA KONTIH VIROV SREDSTEV