Uporaba pristopa preoblikovanja na temelju MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih – Pojasnilo OPMSRP 7

Categories: MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih|Tags: , |

Besedilo, kot velja 1. 1. 2013: msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl. OZADJE 1. To pojasnilo vsebuje navodila za uporabo zahtev MRS 29 v obdobju poročanja, v katerem podjetje ugotovi ( 1 ) obstoj hiperinflacije v gospodarstvu svoje funkcionalne valute, če navedeno gospodarstvo ni bilo hiperinflacijsko v predhodnem obdobju, in če podjetje zato preračunava svoje računovodske izkaze v skladu z MRS 29. VPRAŠANJA 2. To pojasnilo obravnava naslednji vprašanji: a) Kako naj se tolmači zahteva „…izraženi v merski enoti, ki velja na dan ►M5 izkaza finančnega položaja ◄“ iz 8. člena MRS 29, če podjetje uporablja ta standard? b) Kako naj podjetje prikaže odprtje postavke odloženega davka v svojih preračunanih računovodskih izkazih?