Kontroling

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, SPLOŠNO|Tags: , , , |

KONTROLING Pojem 2 Zgodovinski razvoj 3 Dejavnost kontrolinga kot funkcije 4 Vpliv kontrolinga na delovanje podjetja 4 Kontroling - odločevalno naravnano računovodstvo 5 Kontroling - odločevalno naravnana celovita  informacijska dejavnost 6 Uresničitev informacijske dejavnosti kontrolinga 8