Grafični prikaz razmerij v analizi vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-Volume-Profit Analyes)

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, NAČRTOVANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: , , , |

Grafični prikaz razmerij v analizi vpliva obsega proizvodnje na dobiček Bralcu bodo zanimivi tudi drugi članki iz kategorije Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček.