DDV – Proizvodnja kritine

Categories: DAVKI, DDV|Tags: , |

Smo proizvajalci betonske kritine in jo bomo prodali zavezancu za DDV, ki bo izdelal sončno elektrarno za drugo fizično osebo in ta stranka želi, da gre vse prek izdelovalca sončnih celic. Sedaj bi rad ta zavezanec, da mu izdam predračun z obrnjeno davčno obveznostjo, pa ne vem, ker še takega primera nisem imela, če je to prav. Na podlagi česa mu lahko izdam tak račun? Do sedaj sem vedno obračunala 20-odstotni DDV. ODGOVOR Vaša družba bo opravila samo dobavo blaga (betonske kritine) in v nadaljevanju ne boste opravili tudi gradbenih del. Dobavo blaga boste zaračunali zavezancu za DDV, ki za fizično osebo izdeluje sončno elektrarno. Menimo, da morate na računu obračunati in plačati DDV in se torej ne morete sklicevati na določila o plačniku DDV v skladu s 76.a členom ZDDV-1. V skladu s tem členom mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave: a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, z vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami; b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke; c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona; d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona in e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja. Vaša družba ne bo opravila nobenega prometa, navedenega v točkah a) do e) 76.a člena ZDDV-1, zato boste izdali račun z 20-odstotnim DDV. PRAVNA PODLAGA V ODGOVORU: ZDDV-1, veljaven v letu 2012. Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.