Navodilo v zvezi z obračuni stroškov službenih potovanj

Categories: JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO|Tags: , |

Prikazujemo Navodilo v zvezi z obračuni stroškov službenih potovanj (vir: Ministrstvo za finance).