Stroški izposojanja

Categories: RAČUNOVODSTVO|Tags: , , |

Stroški izposojanja Dr. Branko Mayr Obresti Obresti razumemo kot ceno za upniške vire financiranja. Prejete obresti pa razumemo kot nagrado za odpoved pravice razpolaganja z denarjem in tveganje, ki smo mu zato izpostavljeni. Neto obresti Neto obresti pojmujemo kot razliko med finančnimi prihodki (obresti in drugi finančni prihodki, uresničeni z obdobnimi presežki denarnih sredstev) in odhodki, povezanimi s pridobivanjem upniških virov financiranja (obresti).