Proizvajalni in neproizvajalni stroški

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, ORGANIZIRANJE, POJMI, RAČUNOVODSTVO, RAZVRŠČANJE, SPLOŠNO|Tags: , , , , , , , |

Proizvajalni in neproizvajalni stroški