Druge delitve sredstev

Categories: RAČUNOVODSTVO, SPLOŠNO|Tags: , , |

Možnih delitev sredstev je veliko. Tako jih na primer lahko razvrščamo na: • sredstva, pridobljena od zunaj (kupljena, najeta sredstva), • sredstva, ustvarjena v poslovnem procesu (različne oblike sredstev, ki so v poslovnem procesu prehodno, oblike sredstev, ki so izdelek poslovnega subjekta in se zadržijo v poslovnem subjektu za njegove potrebe – usredstveni učinki).