Slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se še ne uporabljajo

Categories: FINANČNO POSLOVANJE, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , |

Slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev