NAČINI ZA PORAVNAVO POGODBE ZA NAKUP ALI PRODAJO NEFINANČNEGA SREDSTVA Z DENARJEM ALI DRUGIM FINANČNIM INSTRUMENTOM ALI Z MENJAVO FINANČNIH INSTRUMENTOV