metodologija

Poslovni načrt

Categories: NAČRTOVANJE, POSLOVNI NAČRT|Tags: , , |

V članku obravnavamo: Vsebina poslovnega načrta Povzetek Tržne raziskave in analiza Ekonomika poslovanja podjetja Načrt trženja Razvoj tehnologije in proizvodov Načrt izdelave in proizvodnje Menedžerski tim, organizacija, kadri Storitve (storitve okolja, finančne storitve, kratkoročne in dolgoročne storitve) Pravni okvir, notranja organiziranost Terminski načrt izvedbe Kritična tveganja in problemi Finančni načrt Predlagana ponudba podjetja investitorjem Preglednice in finančni prikazi Obličnost poslovnega načrta poslovni načrt