MRS 10 – Dogodki po datumu bilance stanja

Categories: MRS 10 Dogodki po datumu bilance stanja, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja|Tags: , , |

Cilj tega standarda je določiti: (a) kdaj naj podjetje popravi svoje računovodske izkaze za dogodke po poročevalskem obdobju, ter (b) kaj naj podjetje razkrije o datumu, ko so bili računovodski izkazi odobreni za objavo, in o dogodkih po poročevalskem obdobju . Ta standard tudi zahteva, da podjetje ne pripravlja svojih računovodskih izkazov kot delujoče podjetje, če dogodki po poročevalskem obdobju nakazujejo, da predpostavka o delujočem podjetju ni primerna. Besedilo standarda, kot je veljalo 1.1.2013 je objavljeno na naslovu msrp ćistopis 02008R1126-20130101-sl.